Livförsäkring hund

En livförsäkring ger dig ersättning om din hund skulle råkar utför för en olycka eller sjukdom så att den måste avlivas eller har avlidit. Livförsäkring ska också täcka och ger ersättning om din hund inte längre kan utför sitt jobb så som jakthundar eller avelshundar om det drabbas av sjukdom.

Det är vanligt att försäkringen slutar gälla vid omkring 8 års ålder. Under försäkringstiden är det vanligt att livbeloppet sänks efter en tid. Med en ”sänkning av livbeloppet” menas att ersättningen minskas allt eftersom tiden fortlöper. En vanligt procent sänkning på livsbeloppet är 20% per år från och med hunden hunnit fylla 5 års. Ersättningsbelopp som kan betalas ut beror på intecknat försäkringsbelopp men får aldrig överstiga mer än marknadsvärdet på hunden.

0 0 votes
Ditt betyg
Livförsäkring hund
Rulla till toppen