Tilläggsförsäkringar

Utökar ditt skydd till hunden

Det finns ett brett utbud av tilläggsförsäkringar som varierar väldigt mellan de olika hundförsäkringsbolagen. Vad som ingår i grundförsäkringen v.s vad som måste tecknas som extra tillägg, framgår tydligt  i villkoren. De tilläggsförsäkringar som vi lista nedan är de vanligaste. Vissa av dem finns hos det flesta försäkringsbolagen medan andra är unika hos ett bolag specifikt.

Livförsäkring hund

En livförsäkring ger dig ersättning om din hund skulle råkar utför för en olycka eller sjukdom så att den måste avlivas eller har avlidit. Livförsäkring ska också täcka och ger ersättning om din hund inte längre kan utför sitt jobb så som jakthundar eller avelshundar om det drabbas av sjukdom. Det är vanligt att försäkringen […]

Skrolla till toppen